laurdag 15. mai 2010

Tongren

Kvile dag i dag att . Tek det ikkje so hardt no i starten s[ det blir ikkje meir enn 1-2 dagar p[ sykel mellom kvar kviledag Greit nok for mange av dagane kan bli lange med d]rlege vegar. Td i g[r sat eg 8,5 timar p[ sykkelen og stoppa tilsaman 1 time og d[ blir det godt med kviledagar innimellom.  Var berre vel 10 mil og 1000 hogdemeter men vegane gjorde sitt. N[r eg kjem ned i l[glandet att s[ reknar eg med att  farten aukar og dagane blir kortare.
Men sjolv om dagen i g[r var lang so var den beste p[ lenge.Over pass og ned p[ grassletter med sm[ landsbyar, og opp p[ neste pass. nysn[ i vegkanten. S[ vakkert som det kan bli. Br[tt ned i p[ andre sida og meir orkenlandskap og hus av stampa jord.Store raude sandsteinsklipper. Vatningskanalar og irrgronne terrasser med planter og tre. Og det lukta gront! Og smilade folk i vegkanten med god tid som smilar og vinkar til ein sveitt og st[vete syklist som fer forbi.

Men heile vegen sidan Songpan har vore flott. Hogsletter og nomadar p[ moped eller hest. Uendlege mengder med Yak fe. Svaere Tibetanske hundar som st]r i vegkanten og bjeffar, og som heldgivis st[r i kjettting. Puh!  Hog himmel, store sletter, fjell med sno p[i horisonten.

Det eg vil hugse ei stund var ein Tibetansk begravels som eg var p[ i Langmusi. Tibetanarane har sin eigen versjon av dette. Sidan dei forlet dette livet og g[r vidare til neste liv slepp dei sjela fri fr[ kroppen. Hinduane i India brenn er folk p[ b[let. I Tibet er det gribb og orn som f]r jobben. Prestar og munkar delar opp kroppen med kniv og oks og gribbane gjer resten.
Brutalt ja, men ikkje s] avstoytande som frykta. Men litt utriveleg for alle, og Tibetanarane

Vegen g]r vidare mot Xining i morgon, og rekan med [ vere der om 2-3 dagar. Skal prove [ laste opp bilder ved hove.

Folg link fr[ tidlegare blogpost for [ sj[ bilder


1 kommentar: