torsdag 21. august 2008

Panorama

Her eit panorama frå Styggevatnet.  Dette er sett saman frå 12 bilder teke med vanleg kamera. Etterpå er alt hekla saman  av eit program.   Her er eit av dei fyrste utkasta.

Får  ikkje opp dette på denne sida so følg denne LINKEN


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar