onsdag 2. april 2008

Førde fotoklubb

Bilete frå Fotoklubben si utflukt til den berømte bregrotta  på Nigardsbreen.