tysdag 11. desember 2007

Ski i dag att osv...

Frå bakken under "hytta på mannen".Mannen på ski er Roger, hvis ikkje alle kan sjå det.

Vanndalen